תקנון החנות

[section padding="20px"] [gap height="50px"] [row h_align="center"] [col span="4" span__sm="10" padding="0px 40px 0px 0px"]

תקנון החנות

[/col] [/row] [row h_align="center"] [col span="10" span__sm="10" align="left"]

מדיניות ביטול עסקה

לקוח זכאי לבטל עסקה אשר רכש ע"פ חוק הגנת הצרכן וזאת לא יאוחר מ-14 יום מתאריך הרכישה ובכתב.

ביטול עסקה ייעשה אך ורק בתיאום צוות של איידי גרדן. לא ניתן לבטל מוצרים לפי מידה או אחרי ההרכבה .

לקוח אשר רכש מוצר וביטל עסקה, יחויב ב 5% דמי ביטול מערך הרכישה (הוצאות סליקה וטיפול) ובנוסף יחויב בדמי הובלה והוצאות נוספות במידה והמוצר נשלח ללקוח גם אם טרם קיבל את המוצר בפועל.

לקוח אשר רוצה להחזיר את המוצר, עליו להחזירו למחסני איידי גרדן בתיאום מול צוות החברה טרם אישור ביטול העסקה. על המוצר להיות סגור, באריזתו המקורית שלא נעשה בו כל שימוש. על האריזה להיות שלמה ולא פגומה.

אתר איידי גרדן לא יהיה אחראי ולא יישא בהוצאות הקשורות לביצוע החזר המוצר.

אחריות המוצר 

תעודת אחריות מחסן מתכת מבית GARDEN ID
לקוח נכבד,
איי די גרדן מברכת אותך על הצטרפות לחוג לקוחותיה.
תעודת אחריות למוצר תכובד על ידינו כנגד הצגת חשבונית בלבד.
המוצר מיועד לשימוש פרטי, משפחתי בלבד. אין תקן לציבורי.
שם המוצר הנרכש:מחסן מתכת מבית GARDEN ID.
תאריך אספקה: בהתאם לחשבונית מקור.
אחריות: 5 שנים, תוקף האחריות מתאריך ההתקנה/איסוף עצמי.
אחריות זו תקפה לבעלים המקוריים של המחסן )רוכש המחסן בלבד( ואינה ניתנת להעברה. במקרה של
העברת בעלות האחריות בטלה.
האחריות על מחסן המתכת בכפוף לתנאי שימוש רגילים, שמירה על הוראות הבטיחות
ושמירה על המגבלות בחוברת היצרן המצורפת למוצר ולהגבלות המפורטות להלן.
אחריות זו, מכסה פגמים הקשורים לתהליך היצור של מחסן מתכת וכן למקרי חלודה והתקלפות הצבע
בלבד.
אין החברה אחראית על נזקי גוף, נזקי צד שלישי ונזקים הקשורים להתקנת המחסן.
קיימת חובה לקבע את המחסן למשטח קשיח כגון בטון או קרמיקה במידה והמחסן מותקן
על גג חובה לקנות רצפה פנימית או חיצונית. איי די גרדן מסירה כל אחריות מעצמה במידה ולקוח בחר
התקנה עצמית ולא נהג על פי ההוראות.
בהתקנה על גג/מרפסת, לא ניתן לקבע מחשש לפגיעה באיטום ובצנרת שברצפה ולכן נדרשת התקנת
ריצפה פנימית או חיצונית.
במידה ומעוניינים בהובלה ו/או התקנה של חלקים שיוחלפו בגדר האחריות, הדבר כרוך בתשלום
ישירות למתקין החיצוני בזמן ההתקנה.
פעולות אחזקה שוטפות יבטיחו את שלמות המוצר לאורך זמן. אחריות זו אינה מכסה עלויות של פיקוח
ובדיקה.
אחריות התקנות – מתקין חיצוני מטעם איי די גרדן :
אחריות המחסן אינה כוללת את פגמים בהתקנת המחסן, אנו עובדים מתקינים מקצועיים חיצוניים לנו,
אשר מבצעים את ההתקנות, בכל נזק/פגיעה שתיבצר כתוצאה המתקנה שגויה המתקין יישא באחריות
האחריות על תיקון הנזילות מגג המחסן בלבד והינה לשנה אחת, במידה ונעשתה התקנה על-ידי מתקין
מטעם איי די גרדן .
תעודת אחריות זו אינה מכסה:
נזקים אשר ייגרמו משימוש הנוגד את ההוראות.
נזקים אקראיים ונזק הנגרם בשל נסיבות שבכוח עליון – סופות ,רוחות חזקות ,ברד, שלג ואש.
נזקים קוסמטיים אשר אינם משפיעים על ביצועי המתקן ושלמותו.
נזק ו/או חבלה הנגרמים בזדון ו/או ברשלנות.
שימוש או התקנה בלתי הולמים.
הצטברות רבה של שלג עלולה להוות משקל רב ולגרום לקריסה. לכן יש לפנות את השלג בזמן הפוגה.
עלינו להדגיש, שהמוצרים שלנו לא נועדו לצבור כמויות שלג גדולות. לכן במידה וקיים סיכון של שלג
כבד, הלקוח צריך להתקין מחזקי גג.
אין אחריות על פלסטיקה.
פגמים או נזקים שנגרמו כתוצאה מהרכבה לא נכונה בהרכבה עצמית/תיקון באופן עצמאי ו/או שימוש
בחלפים שאינם מקוריים
במקרה שהמחסן מתכת אשר הותקן בבית הלקוחות, הועבר מטעם הלקוחות למיקום אחר, ללא מתקין
מטעם איי די גרדן או בתיאום עם איי די גרדן, האחריות לא תקפה
אין החברה אחראית על תכולת המחסן, במידה ונפגע כתוצאה מנזילה או מכל גורם אחר. באחריות
הצרכן לבדוק נזילות ובעיות לפני הכנסת תכולה.
לא תחול אחריות במידה והמחסן הוזז על-ידי הלקוח לאחר התקנתו על-ידי מתקין מטעם איי די גרדן
חלקים אשר יסופקו ללקוח בחינם במסגרת האחריות יילקחו באופן עצמאי על ידי הצרכן מאיי די גרדן
בהודעה מראש.
במידה ויהיה צורך בהובלה ו/או התקנה, יש להסדיר זאת מול המוביל ובתשלום נוסף.
טיפול בתלונות אשר נמצאות במסגרת האחריות,
יינתן אך ורק בשעות העבודה ובתיאום מראש עם משרדנו, מחלקת שירות לקוחות:
idgarden24@gmail.com : האימייל בכתובת
לפני הבנייה של המחסן:
רצוי להתקין שכבת בסיס מנוקזת היטב כמו למשל אבן גרוסה או חצץ כדי למנוע חדירה של לחות
למחסן דרך היסודות.
יש לדאוג לניקוז נאות של מי תהום הרחק מיסודות המחסן.
יש להסיט הצטברות של מי גשמים והפשרת שלגים מיסודות המחסן.
יש להתקין מחסום אדים מפלסטיק לא שבור רציף בין פני השטח החשופים ויסודות המחסן.
אחרי הבנייה של המחסן:
– להרחיק פריטים מאוחסנים מקירות כדי לאפשר לאוויר לזרום בקלות מסביב לקירות.
– ליצור מעברי אוויר מסביב ובין פריטים מאוחסנים כדי להבטיח תנועת אוויר טובה יותר.
– להרחיק מים עומדים מיסודות המחסן.
– להרחיק חומצות וחומרי ניקיון חזקים היכולים לגרום נזק לציפוי המתכת .
-בזמן סופות יש להשאיר את דלתות המחסן סגורות ונעולות.
-במצב של אדים במחסן, הנובעים מהבדלי טמפרטורה, הדבר הינו טבעי ואינו נחשב לנזילה.
קריאה בגין לחות/אדים תחויב כקריאת שירות לכל דבר.
מהו עיבוי?
יבוי קורה כאשר אוויר לח חם בא במגע עם משטח הנמצא בטמפרטורה נמוכה יותר.
אוויר חם יכול ”להחזיק“ יותר לחות מאשר אוויר קר. כאשר אוויר לח חם בא במגע עם משטח קר,
האוויר הלח החם לא יכול עוד להחזיק את הלחות. טיפות מים קטנות יתחילו להיווצר על המשטח הקר.
שני דברים צריכים להתקיים כדי שיווצר עיבוי: אוויר חם לח ומשטח קר בטמפרטורה נמוכה מנקודת
הטל.
שליטה נאותה בשני הגורמים הללו יכולה להקטין את העיבוי למינימום.

תנאי שימוש

קריאת תקנון זה מהווה תנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים. השימוש באתר ובמידע הכלול בו כפוף לתנאים המפורטים ומעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. איידי גרדן מתחייבת לשמור את פרטיכם ולא למסור אותם לצד שלישי למעט חברות האשראי ללא קבלת אישור מוקדם מכם. איידי גרדן שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו או לחלקו. בעלי האתר רשאים למנוע את הגישה לאתר למי שמנסה לפגוע באתר. התמונות באתר נועדו להתרשמות בלבד. מערכת האתר שומרת לעצמה את כל הזכויות על כל חומר מקורי הנמצא באתר

משלוחים והתקנות

לחברה הזכות הבלעדית להחליט על אופן המשלוח/התקנה המתאים למוצר הספציפי שרכש המשתמש, וכן על בחירת זהות חברת המשלוחים/התקנות או הלוגיסטיקה שתבצע את המשלוח/התקנה בפועל.

לא תהיה למשתמש כל טענה לעניין אופן ביצוע המשלוח/התקנה, עלותו או זהות מבצע המשלוח/התקנה בפועל לאחר ביצוע ההזמנה.

המוצרים יישלחו/יותקנו על ידי החברה בהתאם לכתובת שהוקלדה בטופס הרכישה.

תנאי אספקת/התקנה המוצר ייקבעו בהתאם למוצרים השונים על פי האמור בדף הרכישה של כל מוצר.

החברה לא תהיה אחראית לכל עיכוב שייגרם באספקת/התקנת המוצרים על ידי אירועים שאינם בשליטתה כגון אי פעילות של גורמי המשלוח/שביתות וכו'. המועד הקבוע לזמני אספקת/התקנת המוצרים ייספר באמצעות ימי עסקים בלבד (ימים א-ה', לא כולל שבתות וחגים) כשיום הראשון לספירה הוא למחרת יום הרכישה.

בעת קבלת המוצר, החברה רשאית לדרוש כי מקבל המוצר יזדהה בתעודת זהות על מנת לוודא כי הוא בעל כרטיס האשראי שהתמורה שולמה באמצעותו, כתנאי למסירת/התקנת המוצר. מחיר משלוח/התקנה משתנה בהתאם למוצר ומופיע בתהליך הרכישה באתר.

זמן האספקה/התקנה שאנו מתחייבים אליו הינו 14 ימי עסקים. יש לשים לב כי יתכנו עיכובים ע"י חברת המשלוחים/התקנות במקרים של יעדים שונים ומרוחקים וכן עקב תקלות טכניות.

איסוף עצמי ללא דמי משלוח- בעת איסוף עצמי של המוצר יהיה על הלקוח להציג תעודת זהות וכרטיס אשראי של מבצע ההזמנה. 

לקוח המבצע איסוף עצמי של המוצר, יהיה אחראי למוצר מרגע שהמוצר הועבר לחזקתו, לרבות נזק אשר נגרם למוצר במהלך הובלת המוצר.

[/col] [/row] [/section]